Trang WEB Ngôn Ngữ là trang cung cấp các bài báo thông tin ngôn ngữ học, các công trình nghiên cứu ngôn ngữ

Các bài mới đăng 2021

KHÔNG GIAN TÂM TRÍ TRONG NGÔN NGỮ HỌC NHẬN THỨC

“Ai ở đâu, ở đó” và triết lý tiếng Việt

NHỮNG VÀ CÁC

NHỮNG VÀ CÁC (Pdf format)

Định hướng nghĩa của từ

Ngữ nghĩa của cặp từ hư

Từ LẠI trong “Mời trầu”

Người mà đến thế thì thôi”

Các bài mới đăng 2020

Câu chuyện chính tả: i hay y, Qui nhơn hay Quy Nhơn

Những và các

Muôn màu lập luận

Các bài mới đăng 2018

TRAO VĂN & ĐẠO VĂN

LẠI_một từ đặc biệt lý thú

Giáo sư: ông là ai, đang làm gì?

Ai phá tiếng nước tôi?

Các bài mới đăng 2017

Từ hư: tác tử tạo nghĩa trong tiếng Việt

Các bài mới đăng 2016

Những niềm vui và bất ngờ từ thời dạy toán

Loại từ CON và CÁI

“Trí mạng” cũng là “chí mạng”!

Đọc hiểu khổ thơ Lưu Quang Vũ

CÁI CƯỜI CỦA PHƯƠNG TÂY VỀ TRUNG QUỐC

Các bài viết 2015

NHỮNG NĂM THÁNG DẠY TOÁN KHÔNG QUÊN

Đọc tác phẩm dưới góc độ ký hiệu học 22-11-2015

Gán nhãn chất lượng cho học hiệu, học hàm

Tên riêng viết sao chẳng được

Hàm ý thang độ

Sự chuyển nghĩa của những từ trỏ quan hệ và chuyển động trong không gian

Các bài viết về ngôn ngữ 2014

“Cấm không được xả rác” là “cấm xả rác”

1728 bài thơ trong 1 bài thơ

Con đường chuyển nghĩa của từ đi

Giới thiệu lô gích phi hình thức

Sơ lược về lý thuyết vết - Chomsky

Cuộc trò chuyện lý thú về tiếng Việt: Từ câu sai đến câu hay.

Đời trước làm  quan cũng thế a?

Thời gian nhìn từ những ẩn dụ.

Các bài viết 2012

“Kích thích” hay “tiêu diệt”?

Lý thuyết thanh chắn X (X- bar Theory)

Có chân trong ban chấp hành

DẤU VẾT CHIẾN TRANH trong tiếng Việt

những người đẹp lập luận

Tiếng Việt theo dòng thời gian;

Ngữ nghĩa các từ hư

Các bài viết 2011

Luận cao thấp

Xã hội thay đổi thì ngôn ngữ cũng thay đổi

“Cấm không được xả rác” là “cấm xả rác”

Tiếng Việt đang “dài” ra

“Dư thừa” có dư không?

Phong ba bão táp có bằng ngữ pháp Việt Nam?*)

Nguyên nhân viết sai: nhìn từ xã hội

viết i hay viết y?

Một đại thụ ngôn ngữ học đã ra đi

Tản mạn về tít báo

Plaza, tower… rồi gì nữa?*)

Những từ thời thượng

Các bài viết 2010

Chữ tác đánh chữ tộ

Số phận của những “từ lạ”

Nên học ngoại ngữ từ rất sớm

Triết lí tiếng Việt: chất vấn để bác bỏ

Các liên kết
Làng Vị Hạ
Ngôn ngữ Việt

 

Câu đúng, câu sai: những ranh giới mong manh

Để lâu câu sai hoá… đúng

ĂN – một từ kì thú

Nói mơ hồ - một nghệ thuật hùng biện

Biết chết liền!

Tri nhận thời gian trong tiếng Việt

Viết tên riêng nước ngoài thế nào?

Tiếng lóng tôi dùng cách nay hơn 60 năm

Viết mơ hồ - một vũ khí ngoại giao

Tiếng Việt có mơ hồ, thiếu chính xác?

Dạy chữ Hán hay dạy từ Hán-Việt ?

Triết lí tiếng Việt trong thượng cẳng chân hạ cẳng tay

Tiếng nước tôi: cái bụng chứa… tinh thần

“Nước” – một từ đặc Việt


Các bài viết trước 2010

NGÔN NGỮ, LÔGÍCH VÀ NHỮNG “NỤ CƯỜI”Nội dung trang WEB. Liên hệ GS TS Nguyễn Đức Dân . Điện thoại 0919420274

Kỹ thuật -trình bày. Liên hệ 0989091203 , email truongsonh7@yahoo.com