Trí mạngcũng chí mạng”!

                                                                                                Nguyễn Đức Dân

về trang chủ

 

Đề báoĐòn trí mạng với du lịch Thái Lantrên Tuổi Trẻ (14.8.2016) gây ra tranh luận sôi nổi, không nội dung chuyện chính tả: trí mạng hay chí mạng?

Để tìm hiểu hai cách viết này, đầu tiên chúng ta dựa vào những từ điển uy tín.

Trong Đại Nam quấc âm tự vị xuất bản 1895 của Huình Tịnh Của tiếng trí với nghĩađến, tột, liều từ trí mạng với câu tríchkiến nguy trí mạng nghĩa “(thấy nguy) liều mạng sống”. Trong Hán-Việt Tự-điển xuất bản lần đầu năm 1932 của Đào Duy Anh từ trí mệnh được giải nghĩa đem cả tính mệnh mình vào việc đó”.  Trong Việt Nam tự điển (1970) của Văn Đức, do Ngọc Trụ hiệu đính, cũng từ trí mạng với câu tríchkiến nguy trí mạng” (thấy nguy liều chết). Không thấy từ chí mạng trong ba từ điển này. Trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên) bản in 1992 cả chí mạng trí mạng với dữ liệuđánh một đòn trí mạng”, “đánh nhau trí mạngnghĩa đánh nhau không kể tới nguy hiểm tính mạng, nhưng để hiểu chí mạng Hoàng Phê lại dẫn tới trí mạng.

Vậy trí mạng đã được dùng từ rất lâu rồi.

Nhưng hội dần dần khuynh hướng dùng chí mạng. Xảy ra khuynh hướng này do áp lực ngữ nghĩa của hàng loạt từ yếu tố chí với nghĩađiều sắp nêu ra điểm tận cùng của sự việc”, “biểu thị mức độ cao nhấtcủa hiện tượng được đề cập: Chạy chí chết không kịp; Bạn chí cốt   bạn hết sức gắn nhau; Cũng vậy với bạn chí thân, chí thiết; Lời khuyên chí tình lời khuyên rất mực chân thành; Giáng đòn chí tử cũng giáng đòn trí mạngNói cách khác, trí mạng đồng nghĩa với chí tử, chỉ một cách viết chí tử. Do đó cũng hình thành cách viết chí mạng (lại phù hợp với phương ngữ Bắc Bộ phát âm không phân biệt trí mạng chí mạng).

Điều đã được hội chấp nhận thì cần được coi chuẩn mực. Do vậy trí mạng cũng chí mạng.